Interview with Peter J. Roccia

An Interview with Peter J. Roccia on his May 2014 Trip to Ukraine

In May 2014, Dr. Peter J. Roccia (Assistant Professor, Communications, at MacEwan University) traveled to Kyiv, Ukraine. In this video interview, Dr. Roccia talks about his experience at the National University of Kyiv-Mohyla Academy as a visiting Canadian academic. Read more

Інтерв’ю Володимира Кулика про роль українських медій в ситуації зовнішньої агресії з боку Росії

 Координатор Сучасного українського дослідницького форуму: Справа Євромайдану  Олександр Панкєєв взяв інтерв’ю у  Володимира Кулика про роль українських ЗМІ в ситуації зовнішньої агресії з боку Росії. Володимир Кулик – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  Коло його інтересів охоплює  дослідження медійного дискурсу, мовної політики, мовних ідеологій, політики пам’яті, етнополітики, ідентичності та націоналізму. 

Interview of Volodymyr Kulyk about the role of the Ukrainian media in  the situation of  the external aggression from Russia

Oleksandr Pankieiev, coordinator of the Contemporary Ukraine Research Forum: The Case of Euromaidan, interviewed Dr. Volodymyr Kulyk,  senior research fellow, ethnopolitics department, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine. His research fields include the media discourse, language policy, language ideologies, politics of memory, ethnopolitcs, identity, nationalism. In his interview Dr Volodymyr Kulyk  talks about the role of the Ukrainian media in  the situation of  the external aggression from Russia.

Interview with Vadym Khmarsky

Vadym Khmarsky: “Odesa has no problems with Ukrainian patriotism”

Oleksandr Pankieiev, coordinator of the Contemporary Ukraine Research Forum: The Case of Euromaidan, interviewed Vadym Khmarsky, Ukrainian historian, Professor, Head of Department of History of Ukraine and Vice-President of the Odessa National University. Vadym Khmarsky told Oleksandr Pankieiev about the preconditions of the Ukrainian crisis and shared his own feelings.

Звернення директора Канадського інституту українських студій Володимира Кравченка стосовно ситуації в Україні

Vladimir Kravchenko, Director, Canadian Institute of Ukrainian Studies,  on the situation in Ukraine

Останнім часом увага засобів масової інформації в усьому світі прикута до України. Спочатку до України, потім до Сочі, потім знову до України.  І побачимо, що буде після Сочі. Все починалося з Майдану, який  був, я б сказав так, зовсім неочікуваним для багатьох. У тому числі і для професійних політиків, у тому числі і для професійних політологів.  І зараз ми бачимо динаміку розвитку за  три місяці. Динаміка з одного боку виключно негативна, тому що вперше з року проголошення незалежності України  дійшло до крові, дійшло до вбивств, дійшло до смерті багатьох людей. З другого боку ми повинні оцінити ці події з точки зору історичної перспективи. І в рамках історичної перспективи, я є історик, я не є політолог,  але в історичній перспективі це  виглядає як,  мабуть, остання фаза ерозії і деконструкції радянської системи, радянської культури, радянського способу життя. Я маю на увазі ті негативні її риси, які зрештою  привели до розвалу радянського союзу.  І ми бачимо, що радянська система продовжує розвалюватися і в окремо взятих територіях цієї колишньої країни. Зокрема в Україні. Read more

Interview with Roman Petryshyn

On February 10, 2014, Project Coordinator Roman Petryshyn gave a short interview on the Contemporary Ukraine Research Forum and its aims. A full transcription follows below.

10 лютого 2014 року  координатор проекту «Дослідницький форум вивчення сучасної України» Роман Петришин у своєму інтерв’ю розповів про цілі форуму.  Текст інтерв’ю можна знайти нижче.

10 февраля 2014 года координатор проекта «Исследовательский форум изучения современной Украины» Роман Петришин в своем интервью рассказал о целях форума. Текст интервью можно найти ниже.

Read more