Інтерв’ю Володимира Кулика про роль українських медій в ситуації зовнішньої агресії з боку Росії

 Координатор Сучасного українського дослідницького форуму: Справа Євромайдану  Олександр Панкєєв взяв інтерв’ю у  Володимира Кулика про роль українських ЗМІ в ситуації зовнішньої агресії з боку Росії. Володимир Кулик – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  Коло його інтересів охоплює  дослідження медійного дискурсу, мовної політики, мовних ідеологій, політики пам’яті, етнополітики, ідентичності та націоналізму. 

Interview of Volodymyr Kulyk about the role of the Ukrainian media in  the situation of  the external aggression from Russia

Oleksandr Pankieiev, coordinator of the Contemporary Ukraine Research Forum: The Case of Euromaidan, interviewed Dr. Volodymyr Kulyk,  senior research fellow, ethnopolitics department, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine. His research fields include the media discourse, language policy, language ideologies, politics of memory, ethnopolitcs, identity, nationalism. In his interview Dr Volodymyr Kulyk  talks about the role of the Ukrainian media in  the situation of  the external aggression from Russia.

Leave a Reply